Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Satakunnan käräjäoikeus hylkäsi kahden SPALin hätäkeskuksessa työskentelevän jäsenen syytteet tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteiden mukaan hätäkeskuspäivystäjien toiminta oli vaikuttanut ensihoidon toimiin ja arvioon tilanteesta.

Oikeus hylkäsi syytteet, sillä sen mukaan hätäkeskuspäivystäjät olivat toimineet niiden ohjeiden mukaisesti, mitä heillä oli ollut. Päivystäjät eivät olleet saaneet valtakunnallista koulutusta tai sitä koskevaa koulutusmateriaalia, johon syyttäjä viittasi.

Hätäkeskuspäivystäjät olivat hätäpuhelun perusteella tekemässään riskinarviossa päätyneet välittämään tehtävän eteenpäin ja siten toimittamaan apua kohteeseen. Päivystäjien ohjeistuksen ja menettelyn lisäksi keskeistä asiassa on ennen kaikkea ollut se, miten ilmoittaja on itse puheluissa kertonut tilastaan ja oireistaan, totesi oikeus.

Syytettyinä olleet hätäkeskuspäivystäjät olivat Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin jäseniä ja he saivat oikeusapua SPALista. Oikeusprosessissa jäseniä avusti asianajotoimisto. Käräjäoikeus velvoitti valtiota maksamaan korvausta oikeudenkäyntikuluista lähes 11 000 euroa.

Syytteiden aiheina olleet hätäpuhelut tapahtuivat syksyllä 2018, ja käräjäoikeus antoi ratkaisun tämän vuoden huhtikuussa. Oikeus määräsi tuomion ratkaisun, lopputulosta lukuun ottamatta, salassa pidettäväksi rikosasian tietojen erityisen arkaluonteisuuden vuoksi.