Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kokous valitsi liittohallituksen puheenjohtajaksi Ilkka Mustakankaan Länsi-Uudeltamaalta (kuvassa keskellä) sekä varapuheenjohtajiksi Matti Välikosken Pirkanmaalta (vasemmalla) ja Pekka Pajalan Helsingistä.

Helsingissä 13.5. järjestetty SPALin liittokokous hyväksyi toimintasuunnitelman, vahvisti viime vuoden tilinpäätöksen ja valitsi uuden liittohallituksen.

SPALin tavoitteena on olla vetovoimainen ja vaikuttavuudeltaan vahva pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskusalan asiantuntija ja yhteistyökumppani. SPAL kehittää työelämää ja edunvalvontaa jäsenlähtöisesti.

SPAL edistää liittohallituskaudella 2022–2025 seuraavia tavoitteita:

  • Pelastustoimen ja ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava hyvinvointialueilla. Talous- ja henkilöstöresurssivajeesta sekä tehtäväkohtaisen palkan epäkohdista johtuva 120 miljoonan euron vaje on paikattava lisätalousarvioissa ja palkkaohjelmilla.
  • Pelastustoimessa otetaan käyttöön 1 palomies 1 000 asukasta kohden -mitoitus.
  • Pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskusten ammattilaiset muodostavat turvallisuuden perustan. Vuoteen 2030 mennessä on koulutettava noin 2 500 palomiestä. Pelastusopiston ja pelastuskoulun oppilasmääriä on lisättävä. Opetushenkilöstöön sekä tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan on investoitava lisävirkoja.
  • Alan veto- ja pitovoimaa on parannettava nykyisestä. Pelastusalan ammattilaisten palkkojen rakenteelliset epäkohdat on korjattava. Palkkausta on kehitettävä ja pidettävä huolta sen kilpailukykyisyydestä.
  • SPALin neuvotteluasema ja luottamusmiesjärjestelmän toimivuus on varmistettava muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyvinvointialueilla on oltava päätoiminen pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.
  • Ensihoitajien terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistetään sekä jatketaan kampanjaa rikoslain muuttamiseksi.
  • Hätäkeskushenkilöstön parissa keskitytään erityisesti resurssivajeen ja hyvinvointihaasteisiin sekä hätäkeskuspäivystäjän ammatti-identiteetin nostamiseen yleiseen keskusteluun.
  • Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusjärjestelmä on uudistettava moduuleista rakentuvan AMK-perustutkintojärjestelmän mukaiseksi.
  • SPAL edistää jäsenten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointialueilla on oltava päätoimiset työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt sekä yhdenmukaiset turvallisuus-, terveys- ja hyvinvointikäytännöt.

Lue myös liittokokouksen julkilausuma: Pelastustoimi tarvitsee rahaa lisätalousarviossa ja palkkaohjelmaa henkilöstövajeen taittamiseksi

Liittohallitus 2022–2025

Liittokokous nimitti SPALin liittohallituksen uudelle kolmivuotiskaudelle.

Helsinki:
Pekka Pajala (varapuheenjohtaja), varajäsen Jari Aalto

Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa:
Ilkka Mustakangas (puheenjohtaja), varajäsen Janne Nieminen

Varsinais-Suomi ja Satakunta:
Petteri Broström, varajäsen Pekka Puisto

Kanta-Häme ja Päijät-Häme:
Jouni Kokki, varajäsen Mikko Räsänen

Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso:
Jarno Ekman, varajäsen Asko Heimonen

Pirkanmaa:
Matti Välikoski (varapuheenjohtaja), varajäsen Sami Ahola

Keski-Suomi:
Marko Lehtonen, varajäsen Kari-Pekka Mikkonen

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa:
Ville Saksa, varajäsen Mikko Koivuluoma

Pohjois-Savo:
Jari Pääkkönen, varajäsen Jere Heiskanen

Pohjois-Karjala:
Jorma Hämäläinen, varajäsen Pekka Tykkyläinen

Keski-Pohjanmaa, Jokilaaksot, Kainuu ja Oulu-Koillismaa:
Mika Rautiainen, varajäsen Juho Tiirikainen

Lappi:
Jäsen Ville Rankinen, varajäsen Miko Määttä

Hätäkeskukset:
Arto Pirttimaa, varajäsen Sanna Jääskeläinen