Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) sekä SOTE-sopimuksen voimassaolo päättyi 28.2.2022.  Samaan aikaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti pääneuvotteluryhmässä kunta-alan sopimusneuvottelut.

Neuvottelujen keskeytymisen vuoksi SuPer ja Tehy ovat julistaneet kaikille kunta-alan työpaikolle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkoi tiistaina 1.3.2022 klo 15.00 ja päättyy 8.3. klo 15.00.

SPAL ei ole omalta osaltaan julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, joten kielto ei koske SPALin jäseniä kyseisenä ajanjaksona eikä aiheuta toimenpiteitä SPALissa.