Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palo- ja pelastusalan järjestöt tekevät aktiivisesti töitä sen hyväksi, että ala olisi turvallinen kaikille työntekijöille ja vapaaehtoisille. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL), Suomen Palopäällystöliitto (SPPL), Suomen pelastusalan ammattilaiset (SPAL) ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) tuomitsevat jyrkästi kaikenlaisen epäasiallinen käytöksen, syrjinnän, kiusaamisen ja ahdistelun.

Järjestöt ovat tuottaneet ja tulevat jatkossakin luomaan pelastusalan toimijoille materiaalia ja keinoja siihen, miten epäasiallista käytöstä tulee ehkäistä ja miten siihen voi puuttua.

– Palokuntatoiminnan kehittäjänä ja puolestapuhujana haluamme olla mukana rakentamassa entistä turvallisempaa ja avoimempaa toimintakenttää, jossa kukaan ei tule häirityksi, kiusatuksi tai syrjityksi. Siksi olemme tuottaneet ohjeistusta ja työkaluja palokunnille, SPEKin palokuntajohtaja Petri Jaatinen sanoo. 

Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle 

– Haluamme muistuttaa palokuntia ja koko pelastustoimea ennaltaehkäisemään häirintää ja epäasiallista kohtelua sen kaikissa muodoissa. Jokaisella palokuntalaisella on oikeus olla turvassa, sanoo Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtaja Ari Maskonen.  

– Meillä pelastusalan järjestöillä on ehdoton nollatoleranssi seksuaalista häirintää ja syrjintää kohtaan. Kaikkien pelastusalan toimijoiden tulee yhdessä ehkäistä epäkohtia ja puuttua niihin, Maskonen jatkaa. 

Käytössä turvallisen tilan periaatteet 

– Olemme julkaisseet turvallisen tilan periaatteet, joita noudatetaan kaikissa järjestämissämme tapahtumissa ja koulutuksissa. Palo- ja poistumisturvallisuuden lisäksi haluamme tilaisuuksissamme varmistaa osallistujien, vieraiden ja järjestäjien henkisen ja fyysisen ja turvallisuuden, sanoo Suomen Palopäällystöliiton toiminnanjohtaja Ari Keijonen.

– Turvallisen tilan periaatteella varmistamme, että jokainen kokee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi tilaisuuksissamme. Käytännössä edellytämme osallistujilta kunnioittavaa käytöstä muita henkilöitä kohtaan, emmekä hyväksy tapahtumissamme minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Häirintään syyllistyvät henkilöt poistetaan tilaisuuksistamme, Keijonen jatkaa. 

Pelastusalan arvot ohjaavat toimintaa

Pelastusalan arvot – inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – sitovat pelastusalan toimijoita, ja näihin arvoihin ei häirintä kuulu.

– Henkilöstön edustajina puolustamme jäsentemme koskemattomuutta ja työrauhaa, sillä jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan. Työnantajilla, ja työyhteisön jäsenillä, on velvollisuus aktiivisesti puuttua häirintään ja syrjintään, järjestön johtaja Kim Nikula Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALista sanoo.

– Olemme mukana luomassa pelastusalalle Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaa, joka tarjoaa työkaluja syrjinnän ja häirinnän vastaiseen työhön, Nikula toteaa.

Materiaalia toiminnan tueksi ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi 

Järjestöt ovat laatineet palokuntien työn tueksi materiaalia, joiden avulla palokunnissa voidaan pohtia ja työstää toimintamalleja ja keinoja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseen ja käsittelyyn.

Vuonna 2017 Sopimuspalokuntien Liiton julkaisemassa Vetoa ja voimaa -oppaassa nostetaan esille työturvallisuusteemoja. Opas auttaa tunnistamaan, mitä kiusaaminen ja epäasiallinen käytös ovat, jotta niihin voidaan puuttua.

SPEK laati palokuntanuorisotyön kehittämiseksi Kipinä-työkalun vuonna 2019. Sen avulla palokuntien nuoriso-osastoissa voidaan pohtia esimerkiksi kiusaamistilanteita. Samanlainen työkalu on tällä hetkellä tekeillä myös koko palokuntatoiminnan käyttöön.

Tällä viikolla SPEK julkaisi uutta Turvallisesti palokunnassa -materiaalia. Aineisto on kaikkien saatavilla verkossa, mutta se on myös postitettu kaikille Suomen yli 700 sopimuspalokunnalle. Palokunnat saavat julisteen ja opaslehtisen, joiden avulla palokunnissa voidaan pohtia ja työstää toimintamalleja ja keinoja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseen ja käsittelyyn. Materiaalit on tehty suomeksi ja ruotsiksi. 

Lisätietoja:

SPEK, palokuntajohtaja Petri Jaatinen, 0400 535 441

SSPL, toiminnanjohtaja Ari Maskonen, 050 567 5179

SPPL, toiminnanjohtaja Ari Keijonen, 040 588 4112

SPAL, järjestön johtaja Kim Nikula, 040 716 1805