Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpano on alkanut alueilla. Hyvinvointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet on asetettu kaikilla hyvinvointialueilla, kertoo valtiovarainministeriö 3.9. julkaistussa tiedotteessa. Kuntien ja muiden toimijoiden oli sovittava alueensa toimielinten kokoonpanosta elokuun loppuun mennessä.

Valtio rahoittaa hyvinvointialueille niiden toiminnan ja hallinnon käynnistymisestä aiheutuvia kustannuksia valtionavustuksina. Maksatukset alueille ovat jo toteutuneet sitä mukaa, kun järjestäytyminen alueilla on edennyt.

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa toimeenpanosta, kunnes aluevaltuustot aloittavat maaliskuussa 2022. Toimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on esimerkiksi käynnistää hyvinvointialueen toiminta ja hallinto sekä hyväksyä talousarvio. Se valmistelee muun muassa ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista, todetaan VM:n tiedotteessa.

Lisätietoa valtiovarainministeriön 3.9.2021 julkaisemasta tiedotteesta.