Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan. Epäasialliseen käytökseen on puututtava työyhteisössä heti.

Pelastustoimessa on ehdoton nollatoleranssi seksuaalista häirintää ja syrjintää kohtaan. Pelastusalan arvot ”inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti” sitovat kaikkia toimijoita, ja näihin arvoihin ei häirintä kuulu.

Elokuussa julkaistussa Emergencyservicestoo -instagramtilillä kuvattuja tilanteita ei missään nimessä pitäisi tapahtua.

Työnantajalla on velvollisuus puuttua aktiivisesti epäkohtiin, jos työyhteisössä tulee ilmi häirintätapauksia. Häirinnän osalta velvollisuus koskee myös työntekijöitä.

Häirintä voi olla työpaikalla esimerkiksi työntekijän sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvää sanallista, sanatonta tai fyysistä, ei-toivottua käytöstä.

Jos työntekijä kohtaa työpaikalla häirintää, on tärkeää toimia työpaikan ohjeistuksen mukaan. Ohjeessa voidaan määritellä esimerkiksi se, kenelle ja miten tapahtuneesta ilmoitetaan, ja miten asian käsittely etenee työpaikalla. Apua tapahtuneen ilmoittamiseen ja käsittelyyn saa työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä.

Jos työpaikalla tehdyt toimet eivät riitä, häirintää kohdannut työntekijä voi olla yhteydessä työterveyshuoltoon, työsuojeluviranomaiseen eli aluehallintovirastoon tai omaan ammattiliittoon.

Raiskaus tai sen yritys sekä fyysinen seksuaalinen ahdistelu ovat rikoslain nojalla rangaistavia tekoja.

Lue myös verkkojuttumme (20.5.2020): Koetko häirintää työssäsi? – Noudata näitä ohjeita

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa puuttumaan häirintään

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos haitta- ja vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Haitta- ja vaaratekijät sisältävät myös työntekijöiden häirinnän eri muodoissa. Häirinnän osalta työturvallisuuslaki sisältää velvoitteen sekä työnantajalle että työntekijälle.

Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Työntekijä ei saa kohdistaa muihin työntekijöihin häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Kuva: Istock.com/taa22