Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sisäministeriössä käynnissä olevassa Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeessa tavoitellaan pelastustoimeen yhdenmukaisia toimintatapoja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön ja riskien muutoksiin.

Hankkeessa on yhdeksän varsinaista työpakettia eli osahanketta sekä kymmenes työpaketti, joka vastaa hankkeen johtamisesta ja viestinnästä. Työpaketeissa valmistellaan muun muassa pelastustoimen suorituskykyvaatimukset valtakunnalliselle, alueellisella ja paikalliselle tasolle sekä kehitetään riskimalleja ja onnettomuusennusteita, onnettomuuksien ehkäisyä, varautumista ja väestönsuojelua sekä talous- ja kustannuslaskentaa.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa odotetaan, että hanke tavoitteensa mukaisesti johtaa pelastustoimessa yhdenmukaisiin toimintamalleihin. Tärkeää on myös se, että pelastuslaitoksilla on mahdollisuus kehittää tilastotietojen ja asiakastarpeiden keräämistä ja hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa analytiikkaa sekä ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.

– Tarvitsemme pelastustoimeen työkaluja, joilla entistä paremmin osoitamme perustelut resurssitarpeillemme, kuten sille miksi edelleen tarvitsemme pelastusalan ammattilaisia välittömään lähtövalmiuteen, sanoo SPALin johtaja Kim Nikula.

Suorituskykyhanke perustuu vuosina 2015–2018 sisäministeriön johtamalle pelastustoimen uudistushankkeelle, jossa työryhmät tuottivat lähes sata kehittämisehdotusta.

Hankkeen toimikausi ulottuu vuoden 2021 loppuun asti. Työpakettien tuloksia ja väliaikatietoja on esitelty useissa webinaareissa. Sisäministeriö julkaisee tulevien webinaarien ajankohdat ja linkit menneiden webinaarien tallenteisiin hankesivulla.

Lue aiheesta lisää: