Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Helmikuussa 2021 toteutetun jäsenkyselyn päätuloksista ilmenee, että vastanneista valtaosa (75%) kokee SPALin olevan itselleen juuri oikea ammattiliitto. Suuri osa vastaajista (71%) halusi myös suositella SPALia.

Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia arvioi SPALin toiminnan kokonaisuutena hyväksi tai kiitettäväksi. Myös liiton tunnettuus oli hyvällä tasolla. Jäsenistä 63 prosenttia tunsi SPALin toimintaa hyvin tai melko hyvin.

Jäsentyytyväisyyskyselyyn vastasi 711 SPALin jäsentä. Aktiivisimmin kyselyyn vastattiin Pirkanmaalta, toiseksi eniten vastaajia oli Helsingistä ja kolmanneksi eniten vastauksia saatiin Pohjois-Savosta. Jäsenkyselyn tavoitteena oli kartoittaa jäsenten mielipiteitä liiton toiminnasta ja pyrkiä kehittämään SPALin toimintaa tulosten perusteella.

Vastaajien kesken arvottiin kolme 100 euron arvoista lahjakorttia. Arvonnassa onni suosi seuraavia SPALin jäseniä:

  • Ala-Kasari Tuomo, Lahti
  • Matilainen Vesa, Pieksämäki
  • Mäki-Teppo Jari, Nurmo

Palkinnot on toimitettu voittajille. Nimien julkaisuun on pyydetty lupa.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!