Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen 2018–2019 sisältämän tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamista on tarkennettu uudella pääsopijajärjestöjen sopimuksella.

Kertaerä oli kertakorvaus, joka maksettiin tammikuun 2019 palkan yhteydessä ja se oli suuruudeltaan 9,2 prosenttia. Korvauksen saaminen edellytti, että työntekijän palvelussuhde oli ollut voimassa 3.9.–18.11.2018 – koko tämän aikavälin ja keskeytymättä.

Alkuperäisen sopimusehdon mukaan kertaerää ei makseta, jos työntekijällä tai viranhaltijalla ei ollut kyseisenä ajanjaksona yhtään palkallista päivää.

Uusi sopimusehto tuo lisäyksen, jonka mukaan kertaerä maksetaan kuitenkin, mikäli työntekijä on ollut äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla osan tai koko ajanjakson 3.9. – 18.11.2018.

Kertaerän suuruus määräytyy marraskuun 2018 palkan perusteella, kuten muillakin palkansaajilla.

Kertaerän saamiseksi muut työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset ehdot tulee täyttyä. Kertaerä maksetaan ensimmäisenä mahdollisena palkanmaksupäivänä eli esimerkiksi huhtikuun 2020 palkanmaksun yhteydessä. Viivästyskorkoa saatavalle ei makseta.