Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valtioneuvosto on 18.3. antanut asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä.

Asetuksella pyritään osaltaan varmistamaan työnantajan riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana.

Asetuksen johdosta yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan työaikaa ja vuosilomia koskevilla järjestelyillä.

Asetukseen liittyviä poikkeusmahdollisuuksia käytettäessä työnantajan on eri tavoin kiinnitettävä huomiota työntekijöiden terveyteen ja työturvallisuuteen.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivulta.