Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden aiemman päätöksen, jossa palomiehenä työskentelevä ja perustason ensihoitotehtäviin osallistuva oli oikeutettu samaan tehtäväkohtaiseen palkkaan perustason ensihoitajan kanssa.

Hovioikeuden mukaan perustason ensihoitoon kykenevä ja näihin tehtäviin osallistuvan palomiehen tehtäväkohtainen palkka tulee työntekijöiden ja viranhaltijoiden tasapuolisen kohtelun nojalla olla sama kuin perustason ensihoitajien tehtäväkohtainen palkka.

Sitä vastoin korkeimman oikeuden päätöksen mukaan työnantaja ei ollut rikkonut työnantajan velvollisuutta kohdella työntekijöitä tasapuolisesti maksaessaan palomiehille ja ensihoitajille eri suuruista palkkaa. Korkein oikeus katsoi, että arvioitaessa sitä, ovatko työt palkan määrän suhteen vertailukelpoisia, tulee ottaa huomioon kaikki palkan kannalta oleelliset seikat mukaan lukien työtehtävien sisältö, niiden laatu ja luonne sekä työskentelyolosuhteet.

KKO päätyi arvioinnissaan siihen, että kantajan ja perustason ensihoitajien tehtävät ovat olleet selvästi erilaiset, eivätkä palkkauksen arvioinnin kannalta samoja tai samanarvoisia. Työnantaja ei ole tämän vuoksi ollut velvollinen kohtelemaan palomieskantajaa palkan määrän suhteen samalla tavalla kuin perustason ensihoitajia.

SPALin jäsenet ovat eräissä laitoksissa esittäneet vuosina 2018 ja 2019 vaatimuksia saamatta jääneistä palkanosista, jotka muodostuvat palomiehen ja perustason ensihoitajan tehtäväkohtaisen palkan erotuksista. Korkeimman oikeuden nyt kumottua hovioikeuden aiemman linjauksen, SPALin jäsenten vaatimusten keskeisin peruste on poistunut.

SPAL suosittaa niitä jäsenyhdistyksiä, jotka ovat esittäneet ko. vaatimuksia jäsentensä puolesta työnantajaa kohtaan, ilmoittamaan työnantajalle luopuvansa aiemmista asiaa koskevista vaatimuksista. Myöskään palomiehen ja perustason ensihoitajan tasapuoliseen palkkaukseen perustuvia uusia vaateita ei tulisi ainakaan aiemmilla perusteilla esittää jatkossa.

Lisätietoja: SPAL edunvalvonta, puh. 040 1630 112