Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ensihoitotyössä väkivallan uhriksi joutuneiden työntekijöiden oikeusturvaa olisi parannettava, Palomiesliitto peräänkuuluttaa. Tällä hetkellä työntekijä jää lähes yksin selviytymään oikeusprosessista.

STTK:n kyselytutkimuksen vastanneista 22 prosenttia kertoi joutuneensa työssään fyysisen väkivallan kohteeksi tai väkivallalla uhkailun kohteeksi. Kyselyyn vastasi yli 2032 työssä käyvää henkilöä ympäri Suomen.

Erityisesti ensihoitotehtävissä on korkea riski joutua uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Suomen Ensihoitoalan Liiton kyselytutkimukseen 2018 vastanneista ensihoitajista yli 90 prosenttia kertoi kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita ja joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi.

STTK suosittelee työntekijän oikeusturvan parantamista väkivaltatilanteissa sekä työnantajalle velvoitetta avustaa oikeusprosessissa. Palomiesliitto kannattaa STTK:n suosituksia. Erityisesti ensihoitotehtävissä väkivallan uhka on merkittävä työturvallisuusriski, jonka oikeudellisesta jälkihoidosta kuntatyönantajat ja sairaanhoitopiirit ovat tähän asti luistaneet lähes täysin.

– Ei ole kohtuullista, että rikoksen uhriksi työajalla joutunut työntekijä jää ilman henkistä ja taloudellista tukea rikosten oikeuskäsittelyissä, mikäli hän ei kuulu ammattiliittoon, toteaa Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

– Työnantajan olisi otettava suurempi vastuu ja tarjottava automaattisesti uhriksi joutuneelle työntekijälle oikeudellista apua ja vietävä asiaa eteenpäin oikeusprosessissa.

Ensihoitotyötä tekevien asemaa parannettaisiin myös muuttamalla rikoslakia siten, että ensivaste- ja ensihoitotehtävää suorittavan henkilön pahoinpitely rinnastettaisiin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Riittävät rangaistukset antaisivat yhteiskunnassa viestin siitä, että väkivaltaa ensihoitotyötä tekeviä kohtaan ei hyväksytä missään muodossa.

Palomiesliiton kautta hoidettujen ensihoitajiin kohdistuneiden pahoinpitelyjen rangaistukset ovat pääsääntöisesti olleet sakkorangaistuksia. Vastaavasti julkista valtaa käyttävän virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen rangaistusasteikko on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

– Rangaistusasteikon kiristämisellä parannettaisiin ensihoitotyötä tekevien työturvallisuutta. Jokainen meistä tietää, että väkivallasta poliisia kohtaan on vakavat seuraukset. Samanlainen suoja pitäisi saada myös auttamisen ammattilaisille, Jaakkola toteaa.

Lisätietoja:

Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola, puh. 045 854 1989, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

Viestinnän yhteyshenkilö tiedottaja Tuija Tervo, puh. 045 136 5995, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

Suomen Palomiesliitto SPAL on Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskusammattilaisten etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.