Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Luottamusmiehellä on tärkeä rooli työnantajan ja työntekijöiden välillä

”Olen työskennellyt ensihoitajana pian 13 vuotta. Opiskelin peruskoulun jälkeen perustason ensihoitajaksi ja myöhemmin sairaanhoitajaksi. Suoritin vielä erikseen ensihoitajan erikoistumisopinnot, ja olen nykyään hoitotason ensihoitaja.

Olen aina ollut ensihoitajana Etelä-Savossa. Viimeiset pari vuotta olen ollut yksi Etelä-Savon hyvinvointialueen ensihoidon asemavastaavista. Asemavastaavana teen ensihoitotyön lisäksi yhteistyötä esihenkilöiden kanssa ja suunnittelen esimerkiksi työvuorolistoja. Pieksämäen asemalla teemme 12 tunnin vuoroja, mutta teemme myös vuoroja asemilla, joilla tehdään 24 tunnin vuoroja.

Kun tulin töihin pelastuslaitokselle, oli selvää, että liityn SPALiin. SPAL on aina tuntunut omalta ja läheisemmältä kuin muut ammattiliitot. SPALissa on spesifiä osaamista ja ymmärrystä meidän ammattialastamme.

Savon ensihoitajat on jaettu alueellisesti Pohjois- ja Etelä-Savoon. Toimin luottamusmiehenä Etelä-Savossa. Hyvinvointialueille siirtyminen ja sitä seuranneet työaikaneuvottelut ovat olleet iso asia luottamusmiesurallani. Neuvottelut olivat pitkiä ja hankalia, mutta pääsimme lopulta yhteisymmärrykseen ja kaikkia osapuolia jollakin tavalla tyydyttävään kompromissiin.

Aktiivina toimiminen on minulle tärkeää. Se tarjoaa myös hyviä verkostoitumistilaisuuksia, kun yhteisissä tilaisuuksissa tapaa muita aktiiveja ja pääsee tutustumaan erilaisiin toimintamalleihin. Aktiivina toimiminen ehdottomasti antaa enemmän kuin ottaa.

SPALin edunvalvonnan tuki on korvaamatonta, kun selvitämme asioita jäsenistön apuna. Jäsenet ovat minuun aktiivisesti yhteydessä kasvotusten, Whatsappilla ja esimerkiksi sähköpostilla. Jäsenten on helppo lähestyä minua, kun teemme töitäkin yhdessä.

Kannustan pitämään luottamusmieheen yhteyttä matalalla kynnyksellä. Monelta harmilta säästyy, kun saa mieltä askarruttavat asiat ratkaistua nopeasti.”

Riina Kapanen
luottamusmies, ensihoitaja
Savon ensihoitajat

<< Takaisin SPAL 30 vuotta -sivulle