Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Pelastustoimen työaika

Valtaosa pelastuslaitoksista käyttää operatiivisen pelastushenkilöstön pääasiallisena työaikana vuorokausityötä, jossa tehdään keskimäärin 42 tuntisia työviikkoja ja 24 tunnin työvuoroja. Lisäksi pelastuslaitoksissa on käytössä kaksivuorotyöaika, yleistyöaika ja toimistotyöaika.

Työaikamallit perustuvat virka- ja työehtosopimukseen.

Vuorokausityöhön työantajat hakevat poikkeuslupaa työsuojeluviranomaiselta eli aluehallintovirastolta. Poikkeuslupaa tarvitaan, kun poiketaan työaikalain vuorokausilepoa koskevista määräyksistä.