Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Henkilöstölle pitää mahdollistaa hyvät olosuhteet tehdä työtä

”Olen ollut hätäkeskustyössä yli 30 vuotta ja työskentelen nykyään vuoromestarina Oulun hätäkeskuksessa. Koen, että olen parhaimmillani henkilöstöjohtamisessa. Pystyn asettumaan jokaisen päivystäjän asemaan ja työssäni huolehtimaan heidän työhyvinvoinnistaan ja sitä kautta myös työkyvystään. Vuoromestaritkin tekevät vuoroja hätälinjalla. Se auttaa pysymään kartalla päivystäjän arjesta.

Arto Pirttimaa

HALin luottamusmies minusta tuli vuonna 2009 ja pääluottamusmies 2012. Ajauduin luottamustehtäviin, koska olin kiinnostunut yhteisten asioiden ajamisesta. Olin ajatellut olevani luottamusmiehenä korkeintaan pari kautta, mutta toisin kävi – ja yhä edelleen ajattelin jatkaa. On tärkeää, että voin auttaa jäseniä ongelmatilanteissa ja ajaa yhteisiä asioita yhdessä jäsenten kanssa.

Tehtävä kuitenkin on antanut paljon enemmän kuin alun perin osasin kuvitella. Olen saanut näköalapaikan ja päässyt lähemmäksi johtoa. Eri näkökulmien kuuleminen avartaa. Nykyään työnantajakin ymmärtää aiempaa paremmin luottamusmiehen roolin. Haluamme yhdessä työnantajan kanssa rakentaa henkilöstölle hyvät olosuhteet tehdä töitä. Se on myös työnantajan etu.

Työhyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää, että hätäkeskuksessa mahdollistettaisiin mahdollisimman laaja kirjo erilaisia työvuoromalleja. Silloin työvuoroissa voisi huomioida henkilökohtaiset mieltymykset, haasteet ja elämäntilanteet paremmin. Tähän liittyy myös henkilöstön kuuleminen. Aina kun työtä kehitetään, pitäisi kuulla niitä, jotka sitä tekevät. Heidän näkemystensä tulisi olla keskeistä kehitystyössä.

Hätäkeskuksen luottamusmiehenä ongelmallista on se, että työskentelemme eri vuoroissa ja tapaamme osaa työntekijöistä todella harvoin. Siksi toivoisin, että omaan luottamusmieheen oltaisiin herkästi yhteydessä, jos työssä tulee eteen asioita, jotka mietityttävät. Luottamusmies on työpaikan tuki ja turva.”

Arto Pirttimaa
vuoromestari, pääluottamusmies
Suomen Hätäkeskusammattilaiset HAL

<< Takaisin SPAL 30 vuotta -sivulle