Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Uudistamme rohkeasti työelämää

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Henkilöstön työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen korostuvat ammateissa, joissa tehdään fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa työtä. Pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskusten työpaikoilla on jokaisella omat työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyvät erityiskysymyksensä, joiden kehittämiseksi SPAL tekee työtä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Palomiehet pukemassa päälle sukellusvarusteita.

Pelastushenkilöstön työterveysseuranta -oppaan kansi
Kuvaa klikkaamalla pääset julkaisuun.

Pelastushenkilöstön terveyden seurannasta päivitetty opas

Pelastuslaitoksien työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön käyttämästä Työterveyslaitoksen oppaasta Pelastushenkilöstön terveystarkastukset – hyvät käytännöt on julkaistu uudistettu versio. Opas painottaa jatkuvaa ja tavoitteellista työterveysseurantaa koko työuran ajan.

Oppaan tekijöiden tavoitteena on ollut korostaa fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös psyykkisten ja kognitiivisten tekijöiden merkitystä pelastushenkilöstön terveyden ja työkyvyn edistämisessä.

Lue lisää verkkojutusta:


Pelastusalan uuden työturvallisuusoppaan valmistelu käynnissä

Työturvallisuuskeskus TTK on käynnistänyt Palo- ja pelastusalan työturvallisuus ja työhyvinvointi -oppaan päivittämisen. Opaskirja ilmestyi alun perin 2011. Päivitystyötä tekemään on koottu työryhmä, joka muodostuu Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijasta, työnantajan edustajista, järjestöjen edustajista ja työsuojelun asiantuntijoista.

Lue lisää verkkojutusta: