Rakennamme turvallista yhteiskuntaa

SPAL

Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset – pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskushenkilöstön. Teemme työtä suurella sydämellä ja uudistamme rohkeasti työelämää. Tehtävämme on taata jäsenistömme hyvinvointia ja edellytyksiä toimia työssään turvallisuuden ja auttamisen ammattilaisina.

Neuvottelemme alan työ- ja virkaehtosopimukset ja kehitämme alan palkkausta. Edistämme jäsentemme työturvallisuutta, työhyvinvointia ja kehitämme alan koulutusta.

Toimimme pelastusalan ammattilaisten vaikuttamiskanavana ja yhteisenä äänenä yhteiskunnassa. Vaikutamme työnantajiin, päättäjiin ja lainsäätäjiin rakentaaksemme parempaa työelämää auttamisen ammattilaisille.

Jäseniämme ovat ensihoitajat, palomiehet, palomies-ensihoitajat, palomies-sairaankuljettajat, paloesimiehet ja ylipalomiehet sekä palomestarit, palotarkastajat ja palopäälliköt sekä hätäkeskustyöntekijät ja alan opiskelijat.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry

  • Noin 5 000 jäsentä
  • 30 jäsenyhdistystä ympäri Suomen
    • 29 pelastustoimen ja ensihoidon jäsenyhdistystä
    • 1 hätäkeskusammattilaisten jäsenyhdistys

Arvot

SPALin arvot kumpuavat pelastusalan yhteisestä arvomaailmasta:

Inhimillinen

Inhimillisyys on toimintamme perusperiaate. Toiminnassamme inhimillisyys tarkoittaa sitä, että toimimme oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja toisiamme arvostaen. Kunnioitamme kaikissa tilanteissa ihmisarvoa.

Ammattimainen

Toimintamme rakentuu ammattilaisten osaamiselle. Ammattilaisuus ja jatkuva kehittyminen ovat läsnä joka päivä. Ammatillinen huippuosaaminen todentuu arkipäivän työssä joka päivä – työpaikalla, asiakkaiden ja sidosryhmien parissa.

Luotettava

Olemme luotettava ja aloitteellinen yhteistyökumppani. Liitossa kunnioitetaan periaatetta: kaveria ei jätetä. Se tarkoittaa toiminnassamme sitä, että Suomen Pelastusalan ammattilaiset SPAL ry toimii luotettavasti arvojensa ja sääntöjensä mukaisesti suhteessa jäsenistöön ja muihin sidosryhmiin.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry – säännöt