Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Uudistamme rohkeasti työelämää

Sote- ja pelastustoimen uudistus

Eduskunta päätti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta 23.6.2021. Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.

Uudistuksessa tulee turvata henkilöstön asema sekä pelastustoimen riittävät resurssit. Pelastustoimen henkilöstön edustajat tulee ottaa tiiviisti mukaan hyvinvointialueiden valmisteluun.

Lue lisää: