Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Virka- ja työehtosopimusneuvottelut 2022

SPALin jäsenten virka- ja työehdoista neuvotellaan keväällä 2022. Lue SPALin neuvottelu-uutisia sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kunta-alan neuvottelut

Usein kysytyt kysymykset:

Uusimmat kunta-alan neuvottelu-uutiset:

SPALin jäseniä on näiden sopimusten piirissä:

  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS (Teknisten sopimus): pelastusalan ammattilaiset
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE: päätoimiset ensihoitajat
  • Kunta-alalla työskentelevien jäsenten palvelusuhteisiin liittyviä ehtoja on TS- ja SOTE-sopimuksien lisäksi Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTESissä

Valtion neuvottelut

SPALin hätäkeskuksissa työskentelevät jäsenet ovat valtion virka- ja työehtosopimuksen piirissä.

Neuvotteluosapuolet hyväksyivät 3.3.2022 valtion uuden virka- ja työehtosopimuksen, joka on voimassa 1.3.2022 – 29.2.2024.

Uusimmat valtion neuvottelu-uutiset: