Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ota SPALin aluevaalitavoitteet osaksi kampanjaasi

Pelastustoimen palveluihin ja palvelutasoon vaikuttavat ratkaisut tehdään tulevilla hyvinvointialueilla aluevaltuustoissa. Sitoutumalla näihin tavoitteisiin, olet pelastusmyönteinen ehdokas ja päättäjä, ja mukana turvaamassa alueellasi asuvien ihmisten elämää:

  1. Pelastustoimen rahoitus ja henkilöstöresurssit on turvattava.
  2. Hädän hetkellä apua on saatava nopeasti. Pidä paloautot ja ambulanssit lähellä.
  3. Osaava henkilöstö tekee turvallisuuden. Huolehdi alueesi vetovoimasta nyt ja tulevaisuudessa.
Aluevaalit-kuvitusikoni

Turvaa alueesi!

Tulevissa aluevaaleissa päätetään pelastustoimen tulevaisuudesta. Nyt on aika turvata alueesi!

  • Pelastus- ja ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava kaikilla alueilla. Se edellyttää, että pelastustoimessa tunnistettu noin 60 miljoonan euron rahoitusvaje paikataan. Riittävät pelastustoimen resurssit ovat uusien hyvinvointialueiden turvallisuuden tae.
  • Osaavat ammattilaiset ovat turvallisuuden perusta. Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan lähes 2 500 uutta pelastajaa. Siksi henkilöstövajeeseen on puututtava nyt. Alan veto- ja pitovoimaa on parannettava.
  • Ammattilaisten palkkojen rakenteelliset epäkohdat on korjattava. Pelastusalojen ammattilaisten palkkausta on kehitettävä ja pidettävä huolta sen kilpailukykyisyydestä. Henkilöstöllä on oltava riittävät vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työsuhteisiin. Pelastusammattilaisten työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta on pidettävä huolta.
  • Yhdenvertaiset pelastus- ja ensihoitopalvelut on turvattava koko maassa. Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä ihmisiä, koska hädän hetkellä nopea apu on elintärkeää sekä kasvukeskuksissa että harvaan asutuilla alueilla.
  • Henkilöstön asema on turvattava muutoksessa. Henkilöstön edustajien on oltava mukana muutoksessa ja uudistuksen kaikissa vaiheissa, sillä henkilöstö on oman työnsä paras asiantuntija. Ilman henkilöstön osallistumista on riski, että käytännön työn tekemistä ja työntekijän hyvinvointia ei huomioida riittävästi.
  • Pelastustoimen ja ensihoidon synergiaetu on turvattava osana pelastustoimen palveluja. Pelastuslaitosten on voitava jatkossakin tuottaa ensihoitopalveluja terveydenhuollolle.

Onnea ja menestystä aluevaaleihin!