Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Mitkä aluevaalit?

Aluevaalit 2022 – #aluevaalit #pelastustoimivaalit #turvallisuusvaalit #sotevaalit

Onko kotipaikkakunnallani jatkossakin paloasema? Kuinka nopeasti saan apua tulipalossa, akuuteissa sairaustapauksissa, tieliikenneonnettomuudessa, tulvan tai metsäpalon uhatessa? Kuinka paljon mummoni hoivakodissa on työntekijöitä? Säilyykö tuttu lastenneuvola?

Esimerkiksi tällaisista, jokaisen suomalaisen arkeen suoraan tai välillisesti vaikuttavista asioista huolehditaan hyvinvointialueilla, joille maamme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa. On aika vaikuttaa, sillä aluevaaleissa valitaan ihmiset päättämään palveluiden järjestämisestä hyvinvointialueilla.


Mitkä aluevaalit?

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022.

Mikä on aluevaltuusto?

Jokaisella hyvinvointialueella on aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuustoihin valitaan 59–89 valtuutettua hyvinvointialueen asukasluvusta riippuen.

Mistä asioista aluevaltuustot päättävät?

Aluevaltuustot päättävät hyvinvointialueilla siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat ihmisten arjessa ja mikä on pelastustoimen palvelutaso ja onko henkilöstöllä edustuksia siellä, missä päätöksiä valmistellaan ja tehdään.

Kenellä on äänioikeus?

Kaikilla suomalaisilla, helsinkiläisiä lukuun ottamatta, on äänioikeus aluevaaleissa. 

Miksi äänestää?

Peruspalvelut ja niiden saatavuus ja saavutettavuus ovat suomalaisten mielestä tärkeimpiä teemoja vaaleissa kuin vaaleissa. Aluevaaleissa valitaan henkilöt päättämään juuri näistä asioista. Äänestämällä jokainen voi vaikuttaa siihen, millaiset päättäjät ovat tekemässä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämistä koskevia päätöksiä .

Mikä on vaalien aikataulu?

  • Vaalien ehdokasasettelu päättyy 14.12.2021. 
  • Kotimaan ennakkoäänestys on käynnissä 12.–18.1.2022. 
  • Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.

Kuka voi asettua ehdolle?

Ehdolle voivat asettua kaikki, paitsi johtavissa rooleissa hyvinvointialueilla työskentelevät virkamiehet. 

Kenen kannattaa asettua ehdolle?

Sinulla on päätöksenteossa tarvittavaa asiantuntemusta ja käytännön kokemusta alalta, jos työskentelet pelastustoimessa tai tunnet muuten alaa hyvin. Mikäli sinulla on lisäksi mielipiteitä ja halu vaikuttaa omaan, SPALin ja pelastusalan kollegoidesi työelämään, olet erinomainen ehdokas!

Kuinka pitkä on aluevaltuuston toimikausi?

Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Koska aluevaltuustojen työ käynnistyy?

Aluevaltuustot aloittavat työnsä maaliskuussa 2022.