Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Alalle töihin ja työurat

Oletko kiinnostunut työskentelemään ensilinjassa auttamisen ammattilaisena – palomiehenä, ensihoitajana tai hätäkeskuspäivystäjänä? Tai oletko kiinnostunut muista työuramahdollisuuksista pelastusalalla?

Tutustu SPALin jäsenten työuratarinoihin, miten he ovat päätyneet alalle ja minkälaista on työskennellä heidän ammateissaan. Tältä sivulta löydät myös tietoa alan koulutuksesta.

Uratarinoita ensihoito-, hätäkeskus- ja pelastusalalta

Vanhempi opettaja Vesa Olkkonen

Ylipalomiehestä Pelastusopiston opettajaksi siirtyneellä Vesa Olkkosella on 30 vuoden työura operatiivisissa tehtävissä. Sen aikana hän opetti töiden ohella. Vastikään Olkkonen suoritti ammatillisen opettajan tutkinnon ja siirtyi kokonaan opettajaksi Pelastusopistoon.

Lue Vesan työuratarina

Palomies-ensihoitaja Valentino Haralambiev

työskentelee palomies-ensihoitajana Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella. Helsingissä palomiehet työskentelevät puolet työvuorosta paloautossa ja puolet ambulanssissa. Työvuoro kestää vuorokauden, jonka jälkeen heillä on kolme vuorokautta vapaata.

Lue Valentinon työuratarina

Ensihoitaja Janne Korhonen

työskentelee hoitotason ensihoitajana Enon paloasemalla Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella. Janne toimii monitoimiyksikössä, jossa ensihoitaja ja palomies työskentelevät työparina. Monitoimiyksikön tavoitteena on turvata pelastustoimen ja ensihoidon palvelut harvaan asutuilla seuduilla.

Lue Jannen työuratarina

Johtokeskuspäivystäjä Anne Ålander

työskentelee päivystäjänä Hätäkeskuslaitoksen johtokeskuksessa Keravalla. Työuransa aikana hän on toiminut kaikissa hätäkeskustoiminnan operatiivisissa tehtävissä päivystäjästä vuoromestariin.

Lue Annen työuratarina

Operaattori Juha Viinamäki

työskentelee tilannekeskuksen operaattorina Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Turun keskuspaloasemalla. Hänellä on pitkä kokemus palomiehen ja sairaankuljettajan työstä. Operaattorina hän katsoo pelastuslaitoksen työtä uudesta suunnasta.

Lue Juhan työuratarina

Koulutus alalle

Hätäkeskus- ja pelastusalan koulutus

Palomiehen ammattiin pätevöittävän pelastajatutkinnon voi opiskella Pelastusopistolla Kuopiossa tai Helsingin kaupungin Pelastuskoulussa. Pelastusopistossa voi opiskella myös hätäkeskuspäivystäjän tutkinnon sekä pelastusalan alipäällystö- ja AMK-päällystötutkinnon.

Palopäällystön tutkinnon suorittaneet voivat toimia pelastustoimessa esimerkiksi pelastuspäällikkönä, riskienhallintapäällikkönä, aluepalopäällikkönä, palotarkastajana, valmiuspäällikkönä, palopäällikkönä, palomestarina tai asemamestarina. Tutkinnon suorittaminen antaa myös kelpoisuuden hakea hätäkeskuksen päällikön virkoja.

Palopäällystö voi työllistyä myös pelastusalan hallinnon tai opetuksen alueille tai esimerkiksi yritysten ja elinkeinoelämän turvallisuustehtäviin.

Ensihoidon koulutus

Suomessa ambulanssit jaetaan perus- ja hoitotasoon niiden hoitovalmiuden perusteella. Hoitotason ambulansseissa on valmius aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla. Lisäksi hoitotason ambulansseissa on perustasoa laajempi valikoima tutkimus ja hoitovälineitä ja erityisesti lääkkeitä.

Hoitotason ensihoitajaksi voi pätevöityä opiskelemalla ammattikorkeakoulussa ensihoitoa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ensihoitaja (AMK). Myös sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittanut voi opiskella täydennyskoulutuksessa hoitotason ensihoitajan pätevyyden.

Perustason ensihoidolla tarkoitetaan hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet valvoa potilasta ja huolehtia hänestä siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone. Perustason ensihoitajan tutkinnon voi opiskella useissa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa.

SPALin jäseneksi jo opintojen aikana

Pääset jo opiskeluaikana osaksi ensilinjan auttajien ammatillista yhteisöä, kun liityt Pelastusalan ammattilaiset SPALin jäseneksi alan opinnot aloitettuasi. Lisäksi saat käyttöösi arvokkaita etuja ja palveluja. Opiskeluajalta et maksa lainkaan liiton jäsenmaksua, mutta saat samat jäsenedut kuin muutkin liiton jäsenet.

Tutustu SPALin opiskelijajäsenyyteen

Tutustu SPALin jäsenetuihin

Uusia työurapolkuja

Kun harkitset jatko-opintoja uusiin tehtäviin tai oman osaamisesi päivittämistä täydennyskoulutuksella, tutustu sivullamme erilaisiin opintojen rahoitusmahdollisuuksiin. Katso myös oikeutesi opintovapaaseen ja miten haet opintovapaata.

Opintojen rahoitus

Löydät mielenkiintoisia SPALin jäsenten työuratarinoita sivuiltamme.